Honorarium i gwarancja

Honorarium

Naszym celem jest umożliwienie Państwu kontaktu i osiągnięcia porozumienia o współpracy z najlepszymi kandydatami na rynku.
Podejmując współpracę z nami od razu wiedzą Państwo ile będzie wynosiła cena usługi. Nasze honorarium ustalane jest każdorazowo i zawiera się w stałej kwocie. Dzięki temu wspieramy Państwa na etapie negocjacji finalnych z kandydatem nie będąc w konflikcie interesów odnośnie wynegocjowanych ustaleń.

Gwarancja

Bardzo dobrze wiemy jak cenny jest dobry pracownik i jak kosztowna jest konieczność rekrutacji w sytuacji ponownego wakatu. W trakcie rekrutacji, na każdym etapie angażujemy się, aby wybrany kandydat był tym jedynym.

Niemniej jednak zdarzają się sytuacje, w których drogi klienta i wybranego kandydata rozchodzą się. Na nasze usługi udzielamy gwarancji aż do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy przez kandydata.