Metoda

W toku doświadczenia wypracowaliśmy metodologię poszukiwań menedżerskich, która opiera się na czterech założeniach:

Dobre zrozumienie | Odpowiedzialność | Skuteczna realizacja | Wsparcie Stron

Dobre zrozumienie

Jesteśmy realnymi partnerami dla naszych Klientów. W początkowej fazie projektu ważne jest dla nas jasne zrozumienie charakteru stanowiska oraz oczekiwań i potrzeb organizacji.

Na początkowym etapie zlecenia proaktywnie wspieramy Klienta w określeniu wymagań.

Odpowiedzialność

Executive search, ze swojej natury, wymaga od Klienta ujawnienia czasami wysoce poufnych informacji o firmie.

Naszym obowiązkiem jest wykorzystanie ich w sposób odpowiedzialny. Traktujemy poważnie to zobowiązanie.

Wykorzystujemy powierzone nam informacje tylko dla celów prowadzenia zlecenia. Ujawniamy poufne  informacje o projekcie w ustalonym z Klientem zakresie i tylko kandydatom będącym na zaawansowanym etapie rekrutacji.

Skuteczna realizacja

Projekt rekrutacyjny realizujemy docierając bezpośrednio do osób o pożądanych przez nas kwalifikacjach. Naszych kandydatów poszukujemy w firmach z branż pokrewnych do profilu działalności naszego Klienta.

Poszukujemy kandydatów w oparciu o wieloletnie kontakty z menedżerami oraz nasze zaangażowanie w ciągłym monitorowaniu rynku.

Docieramy do menedżerów z sukcesami realizującymi powierzone im zadania, a także specjalistów, którzy oprócz profesjonalizmu w pożądanym obszarze posiadają cechy predystynujące ich do objęcia roli menedżerskiej.

Wsparcie Stron

W trakcie współpracy pełnimy różne role: doradcy, asystenta, mediatora, tak aby doprowadzić do mariażu firmy Klienta z najlepszym w danej dziedzinie specjalistą w branży.

Po zaakceptowaniu kandydata przez Państwa, naszą rolą jest doprowadzenie negocjacji do szczęśliwego końca oraz wsparcie kandydata w trakcie rekrutacji aż do czasu rozpoczęcia pracy.

W czasie finalnych negocjacji blisko współpracujemy z wybranym przez Państwa kandydatem. Odpowiadamy na wątpliwości, a po decyzji o zatrudnieniu pomagamy w sprawnej relokacji.

Dyskutujemy także z kandydatem odnośnie oferty. Dbamy o to, aby decyzja o podjęciu nowej pracy była świadoma.

Co dalej?

Asystujemy naszym Klientom również po zakończeniu rekrutacji.

Współpracujemy przy opracowaniu ścieżki rozwoju dla wybranego kandydata. Nasze doświadczenie i wiedzę wspieramy metodami psychometrycznymi – posiadamy uprawnienia do stosowania metod z pracowni Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Wspierając klientów w podejmowaniu bardziej trafnych decyzji mamy również do dyspozycji narzędzia Extended Disc.

Oferujemy również programy rozwojowe w formie business coachingu.

porozmawiajmy