Sprawdzamy kompetencje

W sytuacji podejmowania ważnych decyzji personalnych, kiedy chcemy zyskać szerszy wgląd w indywidualne predyspozycje, zachowania i potencjał naszych pracowników bądź kandydatów, proponujemy narzędzia diagnostyczne.

Kiedy warto ?

Na etapie rekrutacji i selekcji pracowników Ustalaniu indywidualnego planu rozwoju Przy sesjach Assessment Center/Development Center Diagnozowaniu potrzeb szkoleniowych/coachingowych Tworzeniu zespołów lub planów sukcesji

We wszystkich tych procesach HR znaczącą wartością dodaną będzie włączenie metod diagnozy indywidualnej. 

Dla kadry zarządzającej, menedżerów, działów personalnych kompleksowa analiza indywidualna wynikająca z interpretacji wyników przeprowadzonych metod stanowi rzetelne, posiadające podstawy naukowe dodatkowe źródło informacji o pracowniku – dla osoby zainteresowanej może stać się przyczynkiem do lepszego poznania sposobów własnego funkcjonowania w sytuacjach zawodowych.

Jak dobieramy narzędzia?

Dobór narzędzi jest zawsze poprzedzony wnikliwą dyskusją nad obszarem jego zastosowania.  Są to narzędzia funkcjonujące w powiązaniu z innymi metodami, jak m.in. wywiad kompetencyjny (rekrutacje), symulacje, scenki (sesje AC/DC), ocena 360. Narzędzia diagnostyczne mają funkcję uzupełniającą, a ich wyniki są zawsze omawiane z pracownikiem/kandydatem na indywidualnej rozmowie podsumowującej.

Metody

Do dyspozycji Klientów oddajemy szereg metod rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Wykonujemy także Analizy indywidualne – Extended DISC © opisujące naturalne sposoby zachowania w środowisku pracy.

Logo-R-color-JPG (80x45)

Posiadamy doświadczenie i uprawnienia do prawidłowego stosowania narzędzi psychologicznych. porozmawiajmy